Protecția datelor transmise prin email Protecția datelor: Confidențialitatea este foarte importantă pentru SC UCB Pharma Romania SRL și întotdeauna încercăm să protejăm confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le primim de la clienții, angajații, pacienții noștri, partenerii noștri de afaceri sau alte persoane, și să le folosim într-o manieră care respectă legile și reglementările privind protecția datelor și politica noastră internă privind confidențialitatea datelor.

Divulgarea către terțe părți a datelor cu caracter personal: Este posibil să comunicăm datele dumneavoastră către alți afiliați ai UCB din întreaga lume care sunt de acord să le folosească în conformitate cu politica noastră internă privind protecția datelor și cu legile și reglementările în vigoare privind protecția datelor. Este posibil ca datele dvs. să fie, de asemenea, transferate către terțe părți care acționează pentru noi sau în numele nostru, în scopul prestării serviciilor, activităților de marketing, al studiilor de piață sau în vederea acordării de asistență tehnică. Este posibil ca aceste terțe părți să fie situate în țări care oferă un nivel diferit de protecție față de cel din țara dumneavoastră, ca de exemplu, Statele Unite. Divulgarea datelor cu caracter personal in cadrul companiei UCB se va baza pe Regulile Corporatiste Obligatorii privind protecția datelor si confidențialitatea ale companiei SC UCB Pharma Romania SRL, disponibile făcând click aici.

Divulgarea către terțe părți a datelor cu caracter personal se va baza pe un contract de transfer sau alt mecanism de transfer aprobat. Aveți dreptul sa obțineți o copie a contractelor noastre de transfer contactându-ne la adresa de e-mail sau adresa poștală indicate mai jos. Indiferent de locația terțelor părți , vom lua toate măsurile necesare pentru a vă asigura protecția datelor în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Utilizarea și divulgarea Informațiilor: SC UCB Pharma Romania SRL va utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite comunicări prin email pentru unul sau mai multe din scopurile următoare, conform preferințelor dvs.: (i) Pentru a vă furniza informări din domeniul medical și științific; (ii) Pentru a vă invita la webinar-uri sau a vă trimite informații referitoare la evenimente ECM; (iii) Pentru a vă oferi informații referitoare la compania UCB; (iv) Pentru a vă oferi informații referitoare la produsele marca UCB; și (v) Pentru a colecta opiniile dvs. profesionale și date rezultând din studii de piață.

Orice utilizare a datelor Dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing prin e-mail sau prin alte mijloace electronice se va face pe baza consimțământului Dumneavoastră explicit si puteți oricând sa va retrageți consimțământului . Drepturile Dumneavoastră.

Aveți dreptul sa fiți informați cu privire la datele personale pe care le deținem despre Dumneavoastră și aveți dreptul de a solicita modificarea, restricționarea sau ștergerea acestora sau să vă opuneți utilizării datelor cu caracter personal în in scopurile enunțate mai sus. De asemenea aveți dreptul să vă modificați preferințele sau să vă dezabonați din orice comunicare a UCB-ului.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile și pentru orice alte întrebări, vă rugăm să luați legătura cu responsabilul pentru protecția datelor la adresa de e-mail sau adresa poștală de mai jos: dataprivacyromania@ucb.com Strada Banu Antonache nr. 40-44, etaj 4, sector 1, București, Romania

Vă rugăm să rețineți că aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din țara Dumneavoastră în cazul în care considerați că prelucrarea datelor de către SC UCB Pharma Romania SRL încalcă prevederile legale.